Под печат

Издания, приети за печат:

Мирослав Митков Маджаров. Нумизматични сведения за историята и археологията на Хисарската котловина (VI-IV в. пр. Хр.) Монография.

Александър Савов Порталски. Лидия и гръцкият свят – културно-исторически връзки и взаимодействия през първата половина на I хил пр. Хр. Монография.