Издателство ПроВиас

ПроВиас е специализирана в публикуването на исторически, нумизматични и археологически проучвания.  Издателската работа е разделена в няколко под раздела:

  • нумизматични колекции на български музеи – от 2007 г. се издава само на английски език;
  • монографии по история, нумизматика, археология, музеология и етнография/етнология – от 2015 г. се издава на български и английски език;
  • изследвания за фалшификати на древни монети – от 2004 г. се издава само на английски език;
  • други теми – език по избор на автора.

ПроВиас е специализирана в дигитални издания, а продукцията според желанието на автора, е достъпна в мрежата.

Изданията на ПроВиас се реализират с издателски съвет в съответствие с изискванията за научни публикации. След 2016 г. са рецензирани  от изтъкнати специалисти в областта на историята, нумизматиката и музейното дело.